Poskytované služby

Individuální psychoterapie

Ve společném dialogu otevřeme bezpečný prostor pro hledání příčin vašich problémů. Budeme pracovat s pocity a prožitky nikoliv jen s fakty a událostmi. Budeme hledat porozumění pro váš způsob bytí ve světě a ve vztazích. Setkání probíhá obvykle jednou týdně v předem určenou hodinu po dobu několika měsíců až několika let.

Rodinná a párová terapie

Podporuje komunikaci, umožňuje uvědomění a přijetí skutečných potřeb, a to především těch, které jsou obtížně sdělitelné v běžném soužití. Pomáhá integrovat vývojové změny.

Skupinová psychoterapie

Členové terapeutické skupiny časem ve skupině vytvoří stejný mezilidský prostor, který jsou zvyklí obývat. S ostatními členy začnou tvořit vztahy a budou s nimi jednat stejně, jako s lidmi mimo skupinu. Díky tomu je možné prožívání a chování členů skupiny reflektovat v bezpečném prostředí terapeutické skupiny a dál s nimi pracovat.

Práce se sny

Neznamená výklad podle předem daných symbolů, archetypů ani jiných určených struktur. Je společným hledáním jednotlivých významů v kontextu klientova snění a prožívání.

Relaxační techniky

Nabízím nácvik
Autogenního tréninku a Jóga nidry.

Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o péči o zdraví – ustanovení § 2636 a násl. zákona č. 89/2012. Sb. občanský zákoník. Nejsme poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů.