Životopis

Vzdělání

2010 – 2016
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta; obor: Klinická psychologie – doktorské studium (Ph.D.)

2005 – 2009
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd (Institut sociologických studií); obor: Veřejná a sociální politika – navazující magisterské studium. (Zaměření: Zdravotní politika, Politika péče o duševní zdraví, Reforma psychiatrické péče v ČR).

2001 – 2005
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitnich studií; obor: Studium humanitní vzdělanosti. (Certifikace: Psychologie zdraví; 300 hodin) – bakalářské studium.

Výcviky

2018 (dosud)
Psychoanalytická párová a rodinná terapie (IPPART)

2012 – 2013
Základy psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)

2012
Jóga nidra – Jógová relaxační technika (17 hodin)

2011
Relaxační techniky a jejich využití v praxi - nácvik autogenního tréninku (17 hodin)

2010 – 2013
Individuální sebezkušenost (daseinsanalyticky orientovaná)

2006 – 2008
Daseinsanaltický výklad snů (100 hodin)

2005 – 2011
Psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii (daseinsanalyticky orientovaný). Ukončené vzdělání v psychoterapii (sebezkušenost, teorie, supervize).

Praxe

2018 (dosud)
Psychosomatická klinika - frakcionovaný stacionář.

2017 (dosud)
Salus poradenské centrum Psychosomatické kliniky-soukromá praxe.

2010 – 2014
Středisko psychoterapeutických služeb Břehová s.r.o. Denní stacionář – skupinová psychoterapie, nácvik relaxačních technik.

2008 – 2010
Terapeutická komunita MAGDALENA, o. p. s. - residenční léčba klientů se závislostí na návykových látkách.

2005 – 2006
BONA o.p.s – chráněné komunitní bydlení pro klienty s psychotickou poruchou z okruhu schizofrenních onemocnění.

Publikace

Ratajová K, Blatný J, Poláčková Šolcová I, Zdeněk M, Horňáková T, Brnka R, Tavel P. Social support and resilience in persons with severe haemophilia: An interpretative phenomenological analysis. Haemophilia. 2020; 26(3): 74 - 80.
https://doi.org/10.1111/hae.13999

Pečtová, K (2013). Attachment representation in drug addicted patients. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 25, 330-340.

Pečtová, K (2013). Vztahová vazba osob zneužívajících návykové látky. Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika, 20, 26 – 30.

Pečtová, K (2006). Mezigenerační rozdíly ve vybraných hodnotových preferencích. In V. Břicháček & M. Habermannová (Eds.), Studie z psychologie zdraví (209 – 231). Praha: Ermat